Par mums

Būt kristietim Rīgā… nav sarežģīti. Mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus, mīlēt Rīgu.
Draudze ir… piederība, kopiena, patiesas attiecības.
Bībele ir… dzīva, aktuāla, pārveidojoša.
Būt kristietim ir… ne tā, kā mēs domājam kā tas ir, bet tā kā Jēzus domā, kā tas ir.
Tu esi… vērtīgs, mīlēts, alksti pēc izpirkšanas.
Dieva valstība ir… tieši šeit un tieši tagad.
Kristības ir… nozīmīgs notikums nevis tikai iekšējās ticības ārēja izpausme.
Grēks ir… destruktīvs. Ir nepieciešama atgriešanās.
Tavs mērķis ir… neierobežots, spējīgs mainīt pasauli pat vairāk, kā tu to spēj iedomāties.